Augusti 2017
Givet perspektivet. Logotyp, grafiskt uttryck, form och produktion.